Nettleiepriser privat og næring

Gjeldene fra 1.6.2023

Nedlastbar prisliste.

Tariff NK1

Kunder med forbruk under 100.000 kWh/år, eller inntakssikring inntil 125 A (80 A for 400 V).

Prisen består av et energiledd og et kapasitetsledd.

Energiledd privatkunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er inklusive 25% merverdiavgift, forbruksavgift på 11,45 øre/kWh (januar-mars) og 19,80 øre/kWh (april-desember) og avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh.

Pris jan-mai Pris jun-des Enhet
 Energiledd privat inkl. avgifter31,34        38,55  
 øre/kWh 
Med forbehold om avgiftsendringer.


Energiledd næringskunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på9,16 øre )jan-mars) og 15,84 øre/kWh (apr-des).

 Pris jan-mai Pris jun-desEnhet
Energiledd næring 23,1629,84øre/kWh 
 Avgift Energifondet                      800,- 800,00 kr/år 
Med forbehold om avgiftsendringer.

Kapasitetsledd for private og næringskunder

Fastsettes for hver enkelt måned på grunnlag av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm i måneden. Disse timene må være på forskjellige dager.
For eksempel vil en gjennomsnitt på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10 kW.

Trinn (f.o.m. – til) Inkl. mva Ekskl. mvaEnhet
 0 – 5 kW                  381,70                 305,36  kr/mnd 
 5 – 10 kW                  474,10                 379,28 kr/mnd 
 10 – 15 kW                  629,20                 503,36  kr/mnd 
 15 – 20 kW                 839,30                  671,44  kr/mnd 
 20 – 25 kW                  1.049,40                 839,52  kr/mnd 
 25 – 50 kW               2.097,70               1.678,16  kr/mnd 
 50 – 75 kW               3.147,10               2.517,68  kr/mnd 
 75 – 100 kW               4.196,50               3.357,20 kr/mnd 
 100 – 150 kW               6.294,20              5.035,36  kr/mnd 
 150 – 200 kW             8.391,90               6.713,52 kr/mnd 
 200 – 300 kW            12.588,40               10.070,72  kr/mnd 
 300 – 500 kW             20.980,30            16.784,24  kr/mnd 
 ≥ 500 kW           29.372,20            23.497,76  kr/mnd 

Effekttariffer

Kunder med forbruk over 100.000 kWh/år og inntakssikring større en 125 A (80 A).
Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på 9,16øre/kWh (jan-mar) og 15,84 øre/kWh (apr-des).

TariffFastledd
kr/år
Energifondet
kr/år
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd


jan-marokt-desSommer**Vinter*Sommer**
NE1 inntil 150 kW                 9.055 80017,69                   23,85                   22,51                      63,-                      39,- 
NE2 150-300 kW               11.015 80016,02                   22,28                   20,98                       55,-                      33,- 
NE3 over 300 kW               15.225 80014,91                   21,24                   19,80                       48,-                      29,- 
NEH               15.225 80014,33                   20,69                   19,18                       41,-                      25,- 
Med forbehold om avgiftsendringer.
* Vinter: Oktober – mars
**Sommer: April – september

Plusskunder

Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:   -4,38 øre/kWh  inkl. mva. (-3,50 øre/kWh eksl. mva.)


Andre priser og gebyrer:

Gebyrerinkl. mva.
• Stenging*:kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 750,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 500,-
Plombering av måler etter kundeutløst arbeid i målepunkt.kr 1 250,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med minste kapasitetsledd for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapinkl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2500,-
• Leie av skap per mnd.:kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd:

Blir strømmen borte mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Du finner detaljert info om strømbrudd inkl. satser for erstatningen på:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/oekonomisk-regulering-av-nettselskap/om-den-okonomiske-reguleringen/utbetaling-ved-svaert-langvarige-avbrudd-usla/

Betingelser og avtaler:

Vi benytter standard avtalevilkår som du finner her.