Nettleiepriser privat og næring

Gjeldene fra 1.2.2024

Nedlastbar prisliste.

Tariff NK1

Kunder med forbruk under 100.000 kWh/år, eller inntakssikring inntil 125 A (80 A for 400 V).

Prisen består av et energiledd og et kapasitetsledd.

Energiledd privatkunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er inklusive 25% merverdiavgift, forbruksavgift på 11,89 øre/kWh (januar-mars) og 20,55 øre/kWh (april-desember) og avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh.

Pris feb-mar Pris apr-des Enhet
 Energiledd privat inkl. avgifter32,30       40,96 
 øre/kWh 
Med forbehold om avgiftsendringer.


Energiledd næringskunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på 9,51 øre/kWh (jan-mars) og 16,44 øre/kWh (apr-des).

 Pris feb-mar Pris apr-desEnhet
Energiledd næring 24,8431,77øre/kWh 
 Avgift Energifondet                      800,- 800,00 kr/år 
Med forbehold om avgiftsendringer.

Kapasitetsledd for private og næringskunder

Fastsettes for hver enkelt måned på grunnlag av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm i måneden. Disse timene må være på forskjellige dager.
For eksempel vil et gjennomsnitt på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10 kW.

Trinn (f.o.m. – til) Inkl. mva Ekskl. mvaEnhet
 0 – 5 kW                 417,96                 334,37  kr/mnd 
 5 – 10 kW                 519,14                 415,31  kr/mnd 
 10 – 15 kW                  688,97                 551,18  kr/mnd 
 15 – 20 kW                 919,03                  735,23  kr/mnd 
 20 – 25 kW                  1.149,09                 919,27  kr/mnd 
 25 – 50 kW               2.296,98               1.837,59  kr/mnd 
 50 – 75 kW               3.446,07               2.756,86  kr/mnd 
 75 – 100 kW               4.595,17               3.676,13 kr/mnd 
 100 – 150 kW               6.892,15              5.513,30  kr/mnd 
 150 – 200 kW             9.189,13               7.351,30  kr/mnd 
 200 – 300 kW            13.784,30               11.027,44  kr/mnd 
 300 – 500 kW             22.973,43            18.378,74  kr/mnd 
 ≥ 500 kW           32.162,56            25.730,05  kr/mnd 

Effekttariffer

Kunder med forbruk over 100.000 kWh/år og inntakssikring større en 125 A (80 A).
Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på 9,51 øre/kWh (jan-mar) og 16,44 øre/kWh (apr-des).

TariffFastledd
kr/år
Energifondet
kr/år
Energiledd
øre/kWh
Enegiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd


feb-marokt-desSommer**Vinter*Sommer**
NE1 inntil 150 kW                 9.915,23 80018,28                   25,21                   23,74                      68,99                      42,71 
NE2 150-300 kW               12.061,43 80016,56                   23,49                   22,07                       60,23                      36,14 
NE3 over 300 kW               16.671,38 80015,42                   22,35                   20,78                       52,56                      31,76 
NEH               16.671,38 80014,82                   21,75                   20,10                       44,90                      27,38 
Med forbehold om avgiftsendringer.
* Vinter: Oktober – mars
**Sommer: April – september

Plusskunder

Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:   -4,38 øre/kWh  inkl. mva. (-3,50 øre/kWh eksl. mva.)


Andre priser og gebyrer:

Gebyrerinkl. mva.
• Stenging*:kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 750,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 500,-
Plombering av måler etter kundeutløst arbeid i målepunkt.kr 1 250,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med minste kapasitetsledd for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapinkl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2500,-
• Leie av skap per mnd.:kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd:

Blir strømmen borte mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Du finner detaljert info om strømbrudd inkl. satser for erstatningen på:

Dette har du rett på ved et strømbrudd – NVE

Betingelser og avtaler:

Vi benytter standard avtalevilkår som du finner her.