Produsere strøm

Egenproduksjon av strøm med solceller, vindkraft eller småkraft krever at du har avtaler med nettselskapet.

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm med solcelleanlegg, vindmølle eller lignende, og levere overskuddet inn på strømnettet, så må du inngå en plusskundeavtale med oss.
Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW.