Har strøm

Her finner du nettleiepriser, avtaler og relevant informasjon til dine nettabonnement.

Ønsker du å bytte strømleverandør, kontakter du den nye strømleverandøren du vil ha.
Oversikt over nettleiepriser for privatkunder.
Oversikt over nettleiepriser og tariffer for næringslivskunder.
Informasjon om nettleieavtaler.
De aller fleste har i dag automatisk måleravlesning. Har du ikke automatisk avlesning, finner du informasjon her.
Min side er en tjeneste fra Klive hvor du som nettkunde kan se ditt forbruk, dine faktura på nettleie, tilsynsdokumenter og mye mer.
Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra strømmålere og strøm-/nettleiekunder i hele landet samles inn i et felles system.