Strømmen borte

Når strømmen er borte kan det være flere årsaker. Det kan være en feil i vårt nett, feil hos deg, eller det er planlagt en strømstans der du bor.

Sjekk om det er strømstans der du bor.
Er det vanskelig å finne ut hvorfor strømmen er borte kan du forsøke å følge vårt løsningsskjema.
Ved strømbrudd på 12 timer eller mer, kan du kreve kompensasjon. Les om hvordan du melder krav.
Når jordfeilbryteren har løst ut er det stor sannsynlighet for at jordfeilen er i din installasjon.