Leveringskvalitet

Klive skal i hovedsak levere 230V/400V, pluss / minus 10% til sine kunder. I tilegg kommer en del andre parametre som frekvens, spenningssprang osv.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forskriften ble gjort gjeldene fra den 01.01.2005, og gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.

I tvil om kvaliteten?

Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene, så kan du ta kontakt med oss og vi vil sørge for at spenningskvaliteten blir målt.

Typiske tegn på dårlig spenningskvalitet kan være:

  • blinking i lys
  • elektriske apparater yter ikke som forventet
  • elektriske apparater blir ødelagt

Skal du klage?

Skal du klage på spenningskvaliteten, kan du ta kontakt med oss i Klive.

Du kan også klage på spenningskvalitet eller nettselskapet via NVE. Du må ha BankID eller MinID for å logge inn.

Les mer om spenningskvalitet og klageprosessen hos NVE.

Klive-montor-klatrer-opp-stolpe-alvdal-16
Bilde: MarketMap