Tilknytning til strømnettet

Når du bygger nytt hus, hytte eller næringsbygg og det skal kobles til strømnettet, må du benytte en godkjent elektroinstallatør.

Nybygg

Når du bygger nytt hus, hytte eller næringsbygg og det skal kobles til strømnettet, må du benytte en godkjent elektroinstallatør. Du må også betale et anleggsbidrag for tilknytningen. 

Ta kontakt med elektroinstallatør

Strøminstallasjonen i bygg må utføres av en godkjent elektroinstallatør. Vi anbefaler at du engasjerer en elektroinstallatør så tidlig som mulig. Når du og din elektroinstallatør har planlagt installasjonen sender han oss en forhåndsmelding med informasjonen vi trenger for å sende deg et tilbud med pris og betingelser.

Er det nybygg, vil vi sørge for strømtilknytning fra den dagen arbeidet med bygget starter. Dette kaller vi byggestrøm.

Velg en prekvalifisert grave-entreprenør

Vi anbefaler at du benytter en grave-entreprenør som er prekvalifisert av oss til gravejobben. Du vil da oppfylle kravet for eventuelt standard anleggsbidrag, samt at utførelse og kvalitetssikring vil være ivaretatt uten at du som kunde må gjøre noe ekstra.

Liste over prekvalifiserte entreprenører finner du her.

Strøm til hytter eller andre installasjoner

Dersom du vurderer å legge inn strøm på hytta eller til annen type installasjon, kan vi gi deg et kostnadsoverslag på dette. Du bør alltid ha med en elektroinstallatør som kan hjelpe deg, og de sender oss nødvendig informasjon slik at vi kan lage et pristilbud til deg.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er en engangskostnad du betaler når du skal knytte et anlegg til strømnettet eller ønsker å endre eller øke kapasiteten på eksisterende tilknytning.

Vil du lese mer om hvordan anleggsbidraget er beregnet, kan du se forskriftene fra Norges vassdrags- og energiverk.

Klive-firmabil-kjorer
Bilde: MarketMap