Trefelling nær linje

Klive er ansvarlig for å holde høy- og lavspentlinjer fri for vegetasjon. Minimumsavstandene fremgår av figurene under.

Hjelp til trefelling nær luftlinjer:

Ved trefelling nær våre luftlinjer, vil den som feller trær og forårsaker skade på linjenettet være ansvarlig for skaden.