Faktura og betaling

Som standard faktureres forbruk etterskuddsvis. Både privatkunder og næringskunder mottar månedlig faktura. Unntak er noen næringskunder og hyttekunder som forskuddfaktureres gjennom året med årsavregning av faktisk forbruk når året er omme.

Faktura sendes i posten, og betalingsfristen er to uker. Du kan også bestille eFaktura og/eller AvtaleGiro. 

Kunder med automatisk måleravlesning, og kunder som har levert måleravlesning innen fristene, blir fakturert for faktisk forbruk. Hvis du ikke leverer måleravlesning, fakturerer vi et stipulert forbruk basert på et antatt årlig forbruk. Stipuleringen baserer seg på en standard forbrukskurve. Dette gjelder både din faste bolig og hytter/fritidsboliger. Hytteeiere kan spare penger på å lese av strømmåleren på hytta ofte.

Kunder som ikke har valgt strømleverandør, mottar leveringspliktig strøm fra oss og blir fakturert for strøm med ventetariff

Ønsker du månedlig fakturering?

Husholdningskunder med eFaktura tilbys månedlig fakturering.

  • Har du allerede eFaktura, ringer du oss på telefon 67 70 07 10.
  • Har du ikke eFaktura, bestiller du dette i nettbanken din før du ringer oss.  

Etter bestilling vil ordningen tre i kraft umiddelbart, og du mottar faktura fra oss omtrent i midten av hver måned. Du bør levere måleravlesning hver måned når du har månedlig fakturering.

Trenger du betalingsutsettelse?

Har du problemer med å betale hele eller deler av beløpet innen fristen?
Da kan vi gi deg lengre betalingsfrist, eller dele opp beløpet. Ta kontakt med vårt kundesenter så finner vi en løsning sammen med deg.

Kontakt oss før forfall, og unngå purringer.

klive-montor-pa-jobb-18
Bilde: MarketMap