Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er en engangskostnad du betaler når du skal knytte et anlegg til strømnettet eller ønsker å endre eller øke kapasiteten på eksisterende tilknytning.

Vil du lese mer om hvordan anleggsbidraget er beregnet, kan du se forskriftene fra Norges vassdrags- og energiverk.

Skal du bygge nytt eller endre anlegget ditt, må du kontakte en elektroinstallatør. De vil melde inn til oss, og vi gir deg og elektroinstallatør tilbakemelding om hva kostnadene vil bli.

klive-montor-bakfra-7
Bilde: MarketMap