Strømstøtte

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine (opp til 5000 kWh per måned) tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien. Det ble innført ny beregningsmåte fra 1. september 2023.

Time for time beregning fra september 2023

Når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Fra september 2023 baseres strømstøtten på markedspris (elspotpris) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører. 

Til og med 31. august var det gjennomsnittspris per måned

Du kan lese mer om regjeringens strømstøtte her.

Hvordan beregnes strømstøtten?

Som strømkunde får du støtte i de timene der spotprisen i prisområdet ditt er høyere enn 70 øre/kWh . I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 70 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen.   

Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel: 
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 70) * 0,9 * 1,25

Spørsmål om strømstøtten

Her kan du finne utfyllende informasjon om strømstøtteordningen som gjelder fra 1. september 2023. (NVE-RME)

Her finner du oversikt over støttesatsene time for time. (NVE-RME)

Her finner du spotprisen time for i ditt prisområde. (Forbrukerrådet)

De fleste i Klives nettområde tilhører NO1. Nederst på siden her kan du laste ned historiske timespriser om du vil beregne strømstøtten du får time for time for ditt eget forbruk. Du vil trenge et regneark for å gjøre dette. Last ned historiske spotpriser i perioden du vil sjekke og forbruket ditt som du vil finne på MinSide.

Kan du bruke regneark, kan du laste ned dette regnearket og skifte ut forbruket i fanen «Forbruk» med ditt reelle forbruk og spotpris time for time i fanen «Spotpris time for time» med spotprisen time for time i den perioden du vil regne på.

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om strømstøtte​, ta kontakt.