Strømstøtte

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine (opp til 5000 kWh per måned) tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien

90 prosent av prisen over 73 øre

Når strømprisen overstiger 73 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Strømstøtten baseres på markedspris (elspotpris) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører. Fra 1. januar 2024 økte innslagsgrensen for støtte fra 70 øre/kWh til 73 øre/kWh

Du kan lese mer om regjeringens strømstøtte her.

Hvordan beregnes strømstøtten?

Som strømkunde får du støtte i de timene der spotprisen i prisområdet ditt er høyere enn 73 øre/kWh . I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 73 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen.   

Støttesatsene beregnes time for time basert på følgende formel: 
(elspotpris i prisområdet hvor kunden er tilknyttet – 73) * 0,9 * 1,25

Spørsmål om strømstøtten

Her kan du finne utfyllende informasjon om strømstøtteordningen som gjelder fra 1. september 2023. (NVE-RME)

Her finner du oversikt over støttesatsene time for time. (NVE-RME)

Her finner du spotprisen time for i ditt prisområde. (Forbrukerrådet)

De fleste i Klives nettområde tilhører NO1.

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om strømstøtte​, ta kontakt.