Ønsker strøm

Her finner du informasjon om hvordan du får koblet strøm til nye eller eksisterende bygg, og hvilke kostander og regler som gjelder.

Når du bygger nytt hus, hytte eller næringsbygg og det skal kobles til strømnettet, må du lese dette.
Anleggsbidrag er en engangskostnad du betaler når du skal knytte et anlegg til strømnettet eller ønsker å endre eller øke kapasiteten på eksisterende tilknytning.
Har du behov for midlertidig strømforsyning, kan du lese hvordan det kan etableres her.
Nettselskapene er pliktig til å levere strøm til alle nye nettkunder inntil strømleverandør er valgt. Les om pliktleveranse og ventetariff her.
Informasjon til utbyggere og entreprenører.
Informasjon om nettleieavtaler.