Plusskunde

Når du er knyttet til strømnettet og anlegget du installerer blir en del av ditt elektriske anlegg, defineres du som en plusskunde.

Vil du bli Plusskunde?

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm med solcelleanlegg, vindmølle eller lignende , som er større enn 0,8 kW effekt, og leverer overskuddet inn på strømnettet, så må du inngå en avtale med ditt strømselskap. Når du er knyttet til strømnettet og anlegget du installerer blir en del av ditt elektriske anlegg, defineres du som en plusskunde, det vil si en som både selger og kjøper strøm.

Er du plusskunde kan du selge overskuddsenergi til strømnettet når du produserer mer enn du forbruker. Har du perioder med lite eller ingen produksjon, kan du selvsagt kjøpe strøm som en ordinær kunde. Normalt vil årsproduksjon ikke overstige eget forbruk, men i enkelte perioder kan kunde ha overskuddsproduksjon som leveres inn på distribusjonsnettet.
En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Dersom du ønsker å bli plusskunde og produsere din egen strøm, så må du merke deg dette:

  • Ta kontakt med godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget. En elektroinstallatør bør kontaktes FØR du evt går til innkjøp av materiell og utstyr.
  • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Klive`s meldingssystem for installatører.
  • Klive behandler meldingen. Dersom det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Klive.
  • Elektroinstallatør sender inn nødvendig dokumentasjon til nettselskapet og installerer anlegget.
  • Klive installerer nødvendig målerutstyr ved behov.
  • Anlegget settes i drift.
Bilde av tak med solceller.

Nettleie og inntekter

Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd:

  • et kapasitetsledd
  • et energiledd

Kapasitetsleddet betales per målepunkt. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. Som plusskunde betaler du ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd (se våre priser). Du må ha en plusskundeavtale med et strømselskap om betaling for overskuddsstrøm.