Om nettleien

Med bakgrunn i forskriftsendring innføres ny prismodell for nettleie 1.7.2022. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere og vi får utnyttet strømnettet bedre.

Endringen i nettleiemodellen er i hovedsak overgangen fra et fastledd basert på sikringstørrelse, til et kapasitetsledd beregnet ut fra de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned.

Kapasitetsleddet (tidligere fastledd) avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet kaller vi månedsmaks og det danner grunnlaget for kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10.

Månedsmaksen kan variere måned for måned og du kan dermed påvirke nettleien mer enn før. Merk at det er snittet av samtidig forbruk i en hel klokketime, samt høyeste timer på tre ulike dager, som brukes. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk


Merk at vi fraråder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid våken og tilstede ved bruk av slike hvitevarer. Lading av elbil med godkjent lader kan du trygt gjøre på natten. 


Ved å utnytte det strømnettet som allerede er bygd kan vi spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. 

Den nye prismodellen gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.  

Hva er nytt?

Før betalte du et fastbeløp per år (fastleddet) og et energiledd basert på hvor mange kilowattimer du brukte. Fram til juni 2022 var fastleddet for en vanlig privatkunde (63 A) kr 4.790,- per år og energileddet kr 0,41 per forbrukt kilowattime.

Fra 1.7.2022 blir fastbeløpet beregnet hver måned, ut fra de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. Det vil si at fastbeløpet kan variere fra måned til måned.

På MinSide kan du selv se hva som ble gjennomsnittet for de tre timene du brukte mest. Du kan sjekke hva det har vært før, og du kan fortløpende se hvor du havner. Slik kan du selv påvirke din nettleie, og være med på å jevne ut forbruket av strøm gjennom døgnet.

Klive har ikke innført forskjellige priser for natt og dag, eller sommer og vinter, i den nye kapasitetstariffen.