Slik finner du kapasitetsleddet på MinSide

Du kan finne hvilket kapasitetsledd du får på MinSide.

Du må logge deg på https://minside.klive.no Har du ikke logget deg på før, kan du gjøre det her.

Når du er inne på MinSide velger du fanen «Forbruk». Velg hvilken periode du vil sjekke, velg fra første dag i måneden du vil sjekke og til den siste datoen i samme måned.

Trykk på hent data.

Klikk på knappen nede til høyre som vist på figuren over.

I tabellen du får opp ser du maksverdiene i periodene. Du må plukke ut de høyeste verdiene på tre ulike datoer og finne gjennomsnittet av disse. I eksemplet over blir gjennomsnittet 10,7 og vi havner i trinnet 10-15 i pristabellen under.