Forespørsel om tilknytning av større prosjekter 

Gjelder for ladestasjoner, større bygg, byggefelt, hyttefelt, industri og næringsparker og kraftproduksjon. Fyll ut skjemaet best mulig, slik at vi kan utarbeide et uforpliktende kostnadsestimat for anleggsbidraget. 

 

Gjelder for ladestasjoner, større bygg, byggefelt, hyttefelt, industri og næringsparker og kraftproduksjon. Fyll ut skjemaet best mulig, slik at vi kan utarbeide et uforpliktende kostnadsestimat for anleggsbidraget. 

Så tidlig i prosessen er lokasjon, estimert effektbehov og et situasjonskart informasjon som må være med i forespørselen.