Leveringsplikt

Alle kunder må ha en avtale om kjøp av strøm fra en strømleverandør i tillegg til nettleieavtalen. Du må selv kontakte en strømleverandør for å inngå strømavtale.

Som nettselskap er vi pliktig til å levere strøm til alle nye nettleiekunder, inntil du har valgt en strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt og er en midlertidig løsning, som sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått noen avtale om strømleveranse.

Om du har leveringsplikt framgår dette på fakturaen din. Den vil være dyrere enn en ordinær strømavtale du får hos strømleverandør.

Vår pris ved leveringsplikt er spotprisen for området, pluss et påslag:

  • De første 6 ukene er påslaget           6,25 øre/kWh inkl.mva.
  • Etter 6 uker øker påslaget til            15,00 øre/kWh inkl. mva.

Les mer: Leveringsplikten er regulert i Energiloven

Du må velge strømleverandør

Du bør så raskt som mulig inngå en strømavtale med en strømleverandør. Du kan fritt velge blant strømleverandører som leverer strøm i vårt nettområde. På www.strompris.no kan du sammenligne priser fra strømleverandører i din kommune.

Du må selv kontakte den strømleverandøren du ønsker å bruke. Du trenger:

  • Målepunkt ID (finnes på Min Side, velkomstbrevet fra oss eller på fakturaen)
  • Målerstand (les av strømmåleren din)

Bytte strømleverandør

Ønsker du å bytte strømleverandør kontakter du den nye strømleverandøren du vil ha. Den nye strømleverandøren vil sørge for å gjennomføre hele prosessen forbundet med et slikt bytte.

Strømleverandørbytte tar normalt inntil seks virkedager. Husk å oppgi Målepunkt ID og målerstand.

Illustrasjonsfoto av to ingeniører på kontor ved en stor overvåkningsskjerm.