HAN-porten

HAN står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet. 

Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge opp eget forbruk i sanntid i egen app fra strømleverandør. Informasjonen fra HAN-porten gir deg for eksempel muligheten til å koble til systemer som igjen kobler ut såkalte trege laster i perioder med høy effekt. Det kan være varmekabler og varmtvannstanken, som kan kobles ut i et par timer midt på dagen uten at du merker det. Men for å kunne bruke smart energistyring optimalt bør du åpne HAN-porten.

HAN-porten kan åpnes dersom du ønsker å koble til eksterne smarthjem-tjenester via din nye strømmåler.

Åpning av HAN-port er en tilleggstjeneste som:

  • ikke er nødvendig for den vanlige leveransen av strøm hjem til deg
  • krever ditt aktive samtykke og en bestilling fra deg for å iverksettes
  • du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke til og få porten lukket igjen. 

Personvern

Data om forbruk ansees som personopplysninger og trenger en viss beskyttelse. Det er du som kunde som selv som eier data som strømmes ut av HAN-porten og har dermed ansvaret for hvordan dataene blir behandlet.

Krav til sikring av forbruksdata

For at Klive AS skal kunne sikre personopplysninger må du som kunde bekrefte at måleren det gjelder er fysisk sikret . Når du som kunde ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av egne forbruksdata, kan dine data beskyttes enten ved kryptering eller fysisk sikring.

I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) vil tilstrekkelig fysisk sikring innebære at måleren står inne i din bolig eller at den står i et låsbart skap eller rom. Hvis du bor i borettslag eller sameie med felles målerrom vil låsbare felleskap eller fellesrom sammen med dine naboers målere være tilstrekkelig fysisk sikring. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt sin tilslutning til dette. 

Forbehold vedrørende leveransen av data fra HAN-porten

Klive kan på grunn av tekniske forhold ikke garantere at datastrømmen fra HAN-porten vil være tilgjengelig uten avbrudd. Du må derfor sørge for at de tekniske løsninger som tilkobles HAN-porten kan fungere etter hensikten selv med kortere eller lengre avbrudd av HAN-data.

Klive følger til enhver tid de standardene som gjelder for datastrøm fra HAN-porten, og det er ditt ansvar at tilkoblet utstyr støtter disse standardene.

Klive kan ikke ta ansvar for direkte eller indirekte kostnader som følge av avbrudd i datastrømmen fra HAN-porten. Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Åpning og lukking av datastrømmen fra HAN-porten må bestilles, og målermontør fra Klive må installere et kort i måleren din. Dette er gratis, men kan ta noe tid. Det vil i enkelte tilfeller kunne ta opp til flere dager fra bestilling av åpning eller lukking og frem til dette er gjennomført.

Bestille åpning av HAN-porten

Du bestiller åpning av HAN-porten på Min Side. Gå til fanen «Kontakt oss» og skriv i kommentarfeltet at du ønsker å åpne HAN-porten på ditt anlegg. Har du flere anlegg, må du skrive inn hvilket anlegg som du ønsker åpnet.

Du vil bli varslet når HAN-porten er klar til bruk.

Åpning av HAN-porten kan kun gjøres av den som står som juridisk eier av målepunktet.

Åpning av HAN-porten er gratis.

På grunn av stor pågang må det påregnes noe ventetid for åpning av porten