Byggestrøm

Dersom du skal bygge nytt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en elektroinstallatør så tidlig som mulig for avklaring av strømforsyning.

Elektroinstallatør vil melde tiltak til oss og vi utarbeider tilbud på anlegget.

Vi anbefaler permanent tilkobling til strømnettet fra oppstart av byggingen. Da slipper du utgifter til leie av provisorisk strømuttak. Dette betinger at strømkabel graves ned før den tilkobles strømnettet.

Elektroinstallatør vil hjelpe deg gjennom prosessen. 

Om det skal gjøres endringer ved ditt eksisterende strøminntak, må du også ta kontakt med en elektroinstallatør som vil hjelpe deg med dette, og melde endringen inn til oss. 

klive-montor-bakfra-10
bilde: MarketMap