Standardavtaler

Leveringsvilkår for forbrukerkunder (privatkunder)

Klive benytter Standardavtaler for nettleie og tilknytning. Disse er utarbeidet av Energi Norge.

Leveringsvilkår for næringskunder

Avtalene er laget spesifikt for næringskunder, utarbeidet av nettselskapenes bransjeorganisasjon Energi Norge.

Standardvilkår for næringskunder gjelder alle kunder som ikke er å anse som forbrukere i henhold til Forbrukerkjøpslovens §1. Det innebærer at næringsvilkårene benyttes overfor alle kunder som ikke er fysiske personer, det vil si både overfor selskaper, borettslag, foreninger mv.. I tillegg benyttes vilkårene overfor fysiske personer som «hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet», som for eksempel selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak mv.

Den nye standardavtalen vil gjelde for både nye og eksisterende næringskunder. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft for forhold som måtte være i konflikt med den nye avtalen og som har oppstått før den nye avtalen trer i kraft. Særskilte vilkår for enkeltkunder omfattes av egne avtaletillegg som tidligere. Eksisterende tilleggsavtaler vil fortsatt gjelde sammen med nye standardavtale.

klive-firmabil-montor-5
Bilde: MarketMap