Personvernerklæring

Vi behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte, slik at ditt personvern blir ivaretatt i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Personvern er retten å bestemme over egne personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. 

1. Hvilke opplysninger registrerer og behandler vi?

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å levere våre produkter og tjenester til deg som er kunde, og til potensielle kunder. Dette er opplysninger som; navn, fødselsdato, adresser, e-post, mobilnummer og informasjon om dine produkter og tjenester. Vi registrerer også ditt strømforbruk slik at du får korrekt strømregning.

Ditt fødselsnummer/D-nummer innhentes fra Det Sentrale Folkeregister og registreres hos oss for å identifisere riktig person. Nummeret er ikke synlig, og brukes aldri i skriftlig eller elektronisk kommunikasjon.

Er du andelseier beregnes ditt kjøpeutbytte av kjøpshistorikken fra foregående år. 

Vi gjennomfører kundeundersøkelser som du blir invitert til å delta i. Dine svar og personopplysninger beskyttes i tråd med gjeldende personvernlovgivning, og det er trygt for deg å delta.

2. Elektronisk kommunikasjon

2.1. Kundeinformasjon

For at du raskt og enkelt skal få informasjon som er viktig for ditt kundeforhold, sendes dette via e-post og sms. Eksempel på dette er prisendringer, betalingsmåter, bruk av Min side, og varsling om strømbrudd. 

2.2. Markedsføringshenvendelser

Som kunde får du også e-post og sms med tilbud om nye produkter eller tjenester knyttet til ditt kundeforhold. Du kan reservere deg mot dette på Min side eller ved å kontakte vårt kundesenter.

3. Statistikkdata fra våre nettside

Vi henter anonymisert besøksstatistikk fra våre nettsider ved bruk av Google Analytics. Dette hjelper oss å lage gode nettsider til deg som kunde. Vi ser blant annet hvilke sider som er leses, hvilke nettsider våre lesere kom fra, geografisk område og hvilken nettleser og operativsystem som ble benyttet. Når du logger på Min side ser vi din bruker-ID, men opplysningene vi samler inn knyttes aldri til deg som person. Alle statistikkdata slettes etter 26 måneder. 

4. Se, rette og slette dine opplysninger

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og kreve at mangelfulle eller uriktige opplysninger skal rettes eller slettes.
På Min side kan du se og rette din kontaktinformasjon. Du kan be om innsyn i øvrige opplysninger vi har om deg og ditt kundeforhold. Forespørsel om innsyn behandles senest innen 30 dager. Er det nødvendig med lengre behandlingstid, vil du få beskjed om dette med årsak til forsinkelsen. 

5. Hvem får utlevert dine personopplysninger?

Enkelte av dine personopplysninger utveksles mellom nettselskapet og strømleverandøren, blant annet dine målerdata. Utvekslingen skjer direkte mellom netteier og strømleverandør.

Vi benytter kun underleverandører som forplikter seg til å følge gjeldende regler for personvern, og vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. 

6. Dataportabilitet

Du kan be om å få med deg dine personopplysninger til tredjepart i maskinlesbart format. 

7. Sletting av data etter at ditt kundeforhold er avsluttet

Dine personopplysninger blir lagret så lenge vi har et saklig grunnlag og behov for det, i henhold til enhver tids gjeldende lovgivning. Når kundeforholdet er avsluttet oppbevarer vi som hovedregel personopplysninger i 5 år. Du kan be om at e-post, telefonnummer og adresse slettes. Personopplysninger kan bli lagret lengre enn 5 år dersom gjeldende lover tilsier det, eller det finnes forpliktelser eller pågående erstatningssaker. 

8. Endring av erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. 

9. Klage

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener at retningslinjene er brutt. Du finner kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

10. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

KLIVE AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Har du spørsmål om dine opplysninger, eller ønsker ytterligere informasjon om ditt personvern hos oss, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på telefon, e-post, eller per brev.