Endring av strømtilførsel 

Ønsker du å gjøre om luftstrekket inn på huset til kabel i bakken eller trenger mer strøm, må du benytte en godkjent elektroinstallatør. 

Rehabilitering eller endring 

Når du skal gjøre endring på strømtilførselen din, må du benytte en godkjent elektroinstallatør. Du kan også måtte betale et anleggsbidrag for endringen. 

Ta kontakt med elektroinstallatør 

Strøminstallasjonen i bygg må utføres av en godkjent elektroinstallatør. Vi anbefaler at du engasjerer en elektroinstallatør så tidlig som mulig. Når du og din elektroinstallatør har planlagt endringen, sender han oss en forhåndsmelding med informasjonen vi trenger for å sende deg et tilbud med pris og betingelser. 

Velg en prekvalifisert grave-entreprenør 

Skal du grave ny kabel inn til huset, anbefaler vi at du benytter en grave-entreprenør som er prekvalifisert av oss til gravejobben. Du vil da oppfylle kravet for eventuelt standard anleggsbidrag, samt at utførelse og kvalitetssikring vil være ivaretatt uten at du som kunde må gjøre noe ekstra. 

Liste over prekvalifiserte entreprenører finner du her.

Anleggsbidrag 

Anleggsbidrag er en engangskostnad du betaler når du skal knytte et anlegg til strømnettet eller ønsker å endre eller øke kapasiteten på eksisterende tilknytning. 

Vil du lese mer om hvordan anleggsbidraget er beregnet, kan du finne ytterligere informasjon hos  Norges vassdrags- og energiverk.