Ny nettleie fra 1. juli

Klive innfører ny nettleiemodell i tråd med det som innføres over hele landet fra 1. juli.
– Med den nye modellen vil det lønne seg å jevne ut forbruket og unngå forbrukstopper, sier daglig leder Frode Eggestad.

Forskjellen for de fleste blir at den faste månedlige leien vil kunne variere fra måned til måned. Fastleddet som vi kalte det før, blir nå et kapasitetsledd som beregnes hver måned på grunnlag av gjennomsnittet av de tre timene du bruker mest strøm i måneden, forteller Frode Eggestad.

Ikke økning for alle

– På grunn av økte tapskostnader i nettet må vi hente inn mere i nettleie. Men noen kunder vil allikevel få lavere nettleie med den nye modellen. Det er de som har de største effekttoppene som vil se en økning, mens de som har jevnt forbruk vil få noe mindre nettleie, sier Eggestad.

– Vi som netteier har fått betydelig økning i kostnadene med høy strømpris. Vi må kjøpe strøm for å dekke tap i nettet. Det er nå en gang slik at overføringskablene taper noe strøm som går over i varme, og den strømmen må vi kjøpe og dekke selv. 

Ikke døgnforskjell

– Til forskjell fra mange andre nettselskap har vi valgt å ikke skille på forbruk dag og natt, eller sommer og vinter. – Vi ønsker ikke at det skal bli for komplisert for våre kunder, og vi bor i et område med kalde vintre hvor prisforskjeller på dag og natt, eller sommer og vinter ville kunne bli dyrt for våre kunder. Det er grunn til å tro at trinnvise kapasitetsledd og spotprisen på strøm er en god nok motivasjon for våre kunder til å jevne ut forbruket og spare strøm.

For de som har effekttariffer er det endringer som påvirker prismodellen, i tillegg blir det en overgang fra årsavregning til månedsavregning for effektleddet.

Informasjon

– De som vil se den nye nettleien vil finne den på våre nettsider klive.no. Om du ikke forstår hvordan den nye nettleiemodellen påvirker din nettleie, kan du selvfølgelig ta kontakt med oss, så skal vi forklare, inviterer Eggestad.

Se de nye prisene her.

Mer informasjon om ny nettleiemodell finner du her.