Priser privat 2022

Gjeldende fra 1.1.2022. Vi tar forbehold om endring i avgiftssatser.

Gjelder fra 1.1.2022

Historiske priser:
Priser mai-desmber 2021:
Priser april-desember 2021
Priser januar-april 2021
Priser mars-mai 2020
Priser januar-februar og juni-desember 2020

Nettleie:

Prisene inkluderer forbruksavgift på 11,14 øre/kWh i januar-mars og 19,26 i april-desember, avgift til energifondet på 1,25 øre/kWh og merverdiavgift med 25 %.

Tariff Fastbeløp
kr/år
Energi
øre/kWh
Energi
øre/kWh
  januar – mars april –desember 
NH0 Inntil 25 (16) A 3.40053,2461,36
NH1 Inntil 63 (40) A 4.79031,0339,15
NH2 Inntil 125 (80) A 8.42531,0339,15

Plusskunder: Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:  -4,38 øre/kWh  (inkl. mva.)

Andre priser og gebyrer:

Gebyrerinkl. mva.
• Stenging*:kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 750,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 500,-
Plombering av måler etter kundeutløst arbeid i målepunkt 1 250,-
• Kopi tidligere utstedt faktura:kr 50,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med nettleiens fastbeløp for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapinkl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2500,-
• Leie av skap per mnd.:kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd:

Blir strømmen borte mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Du finner detaljert info om strømbrudd inkl. satser for erstatningen på: www.nve.no/reguleringsmyndigheten/stromkunde

Betingelser og avtaler:

Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

klive-montor-pa-jobb-22
Bilde: MarketMap