Priser privat 2021

Gjeldende fra 1. mai 2021. Vi tar forbehold om endring av avgiftssatser.

Historiske priser:
Priser januar-april 2021
Priser mars-mai 2020
Priser januar-februar og juni-desember 2020

Nettleie:

Prisene inkluderer forbruksavgift på 20,86 øre/kWh, avgift til energifondet på 1,25 øre/kWh og merverdiavgift med 25 %.

Tariff Fastbeløp [kr/år]Energi [øre/kWh]
NH0Inntil 25 (16) A3 40062,96
NH1Inntil 63 (40) A4 79040,75
NH2Inntil 125 (80) A8 42540,75
Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning.

Plusskunder: Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:  -4,38 øre/kWh  (inkl. mva.)

Andre priser og gebyrer:

Gebyrerinkl. mva.
• Stenging*:kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 750,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 500,-
• Kopi tidligere utstedt faktura:kr 50,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med nettleiens fastbeløp for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapinkl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2500,-
• Leie av skap per mnd.:kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd:

Blir strømmen borte mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Du finner detaljert info om strømbrudd inkl. satser for erstatningen på: www.nve.no/reguleringsmyndigheten/stromkunde

Betingelser og avtaler:

Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

klive-montor-pa-jobb-22
Bilde: MarketMap