Priser næring 2022

Gjeldende fra 1.1.2022. Vi tar forbehold om endring i avgiftssatser.

Historiske priser
Priser mai-desember 2021
Priser januar-april 2021
Priser mars-mai 2020
Priser januar-februar og juni-desember 2020

Nettleie:

Prisene er inklusive forbruksavgift på 8,91 øre/kWh i januar til mars og 15,41 øre/kWh i april-desember og eksklusive merverdiavgift.

Energitariffer
Fastbeløp kr/årEnergifond kr/årEnergi øre/kWh (januar-mars)Energi øre/kWh(april-desmber)
NT0Inntil 25 (16) A3 64080041,5948,09
NT1Inntil 63 (40) A4 78480023,8230,32
NT2Inntil 125 (80) A7 99080023,8230,32

Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning.

Effekttariffer over 125 (80) AFastbeløpEnergifond Effekt 1 Energi Energi Energi
kr/årkr/årkr/kW/årøre/kWhøre/kWhøre/kWh
Vinter
(januar-mars)
Sommer
(april-september)
Vinter
(oktober-desember)
NE1 Inntil 150 kW9 05580052717,4422,5123,94
NE2 Fra 150 til 300 kW11 01580045215,7720,8822,27
NE3 Over 300 kW15 22580040014,6619,6321,16

1Grunnlaget for å beregne effektkostnad vil være gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksene. Månedsmakser gjennom sommeren inngår kun med 40% av målt verdi.
2Oktober – mars
3April – september

Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebærer at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

UtkoblingsfristMar – maiJun – augSep – novDes – feb
24 timer85 %100 %85 %Ingen rabatt
1,5 time85 %100 %85 %35 %

• Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
• Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Reaktiv effekt: For anlegg med dårlig effektfaktor forhøyes avlest energi og effekt. Se www.klive.no for mer info.

Plusskunder: Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:  -3,5 øre/kWh  (ekskl. mva.)

Andre priser og gebyrer:

Gebyrereksl. mva.
• Stenging*:kr 600,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 600,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 200,-
Plombering av måler etter kundeutløst arbeid i målepunkt kr 1 250,-
• Kopi tidligere utstedt faktura:kr 40,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med nettleiens fastbeløp for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapeksl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2000,-
• Leie av skap per mnd.:kr 288,-
• Nettleie iht. tariffene

Betingelser og avtaler:

Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

klive-montorer-hjelper-hverandre-sikkerhet2
Bilde: MarketMap