Priser næring 2021

Gjeldende fra 1. mai 2021. Vi tar forbehold om endring av avgiftssatser.

Historiske priser:
Priser januar-april 2021
Priser mars-mai 2020
Priser januar-februar og juni-desember 2020

Nettleie:

Prisene er inklusive forbruksavgift på 16,69 øre/kWh og eksklusive merverdiavgift.

EnergitarifferFastbeløp [kr/år]Energifond [kr/år]Energi [øre/kWh]
NT0Inntil 25 (16) A3 64080049,37
NT1Inntil 63 (40) A4 78480031,60
NT2Inntil 125 (80) A7 99080031,60

Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning.

Effekttariffer
Fastbeløp [kr/år]
Energifond [kr/år]
Effekt 1 [kr/kW/år]
Energi [øre/kWh]
Vinter 2   

Sommer 3
NE1Inntil 150 kW9 05580052725,2223,79
NE2Fra 150 til 300 kW11 01580045223,5522,16
NE3Over 300 kW15 22580040022,4420,91

1Grunnlaget for å beregne effektkostnad vil være gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksene. Månedsmakser gjennom sommeren inngår kun med 40% av målt verdi.
2Oktober – mars
3April – september

Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebærer at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

UtkoblingsfristMar – maiJun – augSep – novDes – feb
24 timer85 %100 %85 %Ingen rabatt
1,5 time85 %100 %85 %35 %

• Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
• Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Reaktiv effekt: For anlegg med dårlig effektfaktor forhøyes avlest energi og effekt. Se www.klive.no for mer info.

Plusskunder: Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:  -3,5 øre/kWh  (ekskl. mva.)

Andre priser og gebyrer:

Gebyrereksl. mva.
• Stenging*:kr 600,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 600,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 200,-
• Kopi tidligere utstedt faktura:kr 40,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med nettleiens fastbeløp for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapeksl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2000,-
• Leie av skap per mnd.:kr 288,-
• Nettleie iht. tariffene

Betingelser og avtaler:

Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

klive-montorer-hjelper-hverandre-sikkerhet2
Bilde: MarketMap