Nettleiepriser privat og næring

Gjeldene fra 1.1.2023

Klive har ikke endret nettleiepriser fra 2022, men forbruksavgiften er noe endret for 2023.

Nedlastbar prisliste.

Tariff NK1

Kunder med forbruk under 100.000 kWh/år, eller inntakssikring inntil 125 A (80 A for 400 V).

Prisen består av et energiledd og et kapasitetsledd.

Energiledd privatkunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er inklusive 25% merverdiavgift, forbruksavgift på 11,45 øre/kWh (januar-mars) og 19,80 øre/kWh (april-desember) og avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh.

Pris jan-mar Pris apr-des Enhet
 Energiledd privat inkl. avgifter31,34        39,69  
 øre/kWh 
Med forbehold om avgiftsendringer.


Energiledd næringskunder

Energileddet er en variabel kostnad og henger sammen med forbruket. Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på9,16 øre )jan-mars) og 15,84 øre/kWh (apr-des).

 Pris jan-mar Pris apr-desEnhet
Energiledd næring 24,0730,75øre/kWh 
 Avgift Energifondet                      800,- 800,00 kr/år 
Med forbehold om avgiftsendringer.

Kapasitetsledd for private og næringskunder

Fastsettes for hver enkelt måned på grunnlag av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm i måneden. Disse timene må være på forskjellige dager.
For eksempel vil en gjennomsnitt på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10 kW.

Trinn (f.o.m. – til) Inkl. mva Ekskl. mvaEnhet
 0 – 5 kW                  433,75                 347,00  kr/mnd 
 5 – 10 kW                  538,75                  431,00 kr/mnd 
 10 – 15 kW                  715,00                  572,00  kr/mnd 
 15 – 20 kW                 953,75                  763,00  kr/mnd 
 20 – 25 kW                  1.192,50                 954,00  kr/mnd 
 25 – 50 kW               2.383,75               1.907,00  kr/mnd 
 50 – 75 kW               3.576,25               2.861,00  kr/mnd 
 75 – 100 kW               4.768,75               3.815,00  kr/mnd 
 100 – 150 kW               7.152,50              5.722,00  kr/mnd 
 150 – 200 kW              9.536,25               7.629,00  kr/mnd 
 200 – 300 kW            14.305,00               11.444,00  kr/mnd 
 300 – 500 kW             23.841,25            19.073,00  kr/mnd 
 ≥ 500 kW             33.377,50             26.702,00  kr/mnd 

Effekttariffer

Kunder med forbruk over 100.000 kWh/år og inntakssikring større en 125 A (80 A).
Prisene er eksklusive merverdiavgift og inklusive forbruksavgift på 9,16øre/kWh (jan-mar) og 15,84 øre/kWh (apr-des).

TariffFastledd
kr/år
Energifondet
kr/år
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd


jan-marokt-desSommer**Vinter*Sommer**
NE1 inntil 150 kW                 9.055 80017,69                   24,37                   22,94                       72,-                      44,- 
NE2 150-300 kW               11.015 80016,02                   22,70                   21,31                       62,-                      37,- 
NE3 over 300 kW               15.225 80014,91                   21,59                   20,06                       55,-                      33,- 
NEH               15.225 80014,33                   21,01                   19,40                       47,-                      28,- 
Med forbehold om avgiftsendringer.
* Vinter: Oktober – mars
**Sommer: April – september

Plusskunder

Kunder som har tilknyttet eget produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg) får godtgjort for innmating i nettet gjennom et negativt energiledd:   -4,38 øre/kWh  inkl. mva. (-3,50 øre/kWh eksl. mva.)


Andre priser og gebyrer:

Gebyrerinkl. mva.
• Stenging*:kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging:kr 750,-
• Egenandel kontroll av måler:
(gjelder dersom måler er korrekt)
kr 1 500,-
Plombering av måler etter kundeutløst arbeid i målepunkt.kr 1 250,-

*Anlegg som stenges etter kundens ønske, og gjeninnkobles før det har gått 12 måneder, belastes både med minste kapasitetsledd for hele perioden og gebyr for stenging/gjeninnkobling.

Byggeskapinkl. mva.
• Oppsetting og nedtaking:kr 2500,-
• Leie av skap per mnd.:kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd:

Blir strømmen borte mer enn 12 timer, har du krav på kompensasjon. Du finner detaljert info om strømbrudd inkl. satser for erstatningen på:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/oekonomisk-regulering-av-nettselskap/om-den-okonomiske-reguleringen/utbetaling-ved-svaert-langvarige-avbrudd-usla/

Betingelser og avtaler:

Vi benytter standard avtalevilkår som du finner her.