Bytte av målere

Klive AS vil innen utgangen av 1. kvartal 2022 bytte ut ca 2000 strømmålere av typen som er avbildet.

Dette gjøres fordi denne typen målere mangler noe funksjonalitet som vi som netteier er pålagt å ha på våre målere.

Eltron AS er innleid for å gjøre denne jobben for oss. Det sendes ut SMS når ditt område står for tur. Du vil etter dette bli kontaktet av Eltron AS for avtale av tidspunkt.