Kompensasjonsordning for strømstøtte

Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer lenker til NVS´s informasjonssider.
Støtten utbetales automatisk. Husk rapporteringsplikten, ref. §§ 6 og 7 i forskriften. Boligsameier som ikke har mottatt må ta kontakt med oss. Les mer lenker til NVS´s informasjonssider.
Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata. Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass. Les mer lenker til Landbruksdirektoratets informasjonssider.

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger, borettslag og landbruk vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt.

Det er ulike ordninger for de ulike målgruppene. Strømstøtten utbetales automatisk via nettleien til husholdninger og boligselskaper. Støtten for landbruk utarbeides av Landbruksdirektoratet.

Her finner du spørsmål og svar om kompensasjonsordning for høye strømpriser (NVE/RME).​