Priser privat 2020

Forbehold om endring av avgiftssatser. Tall i () gjelder anlegg med 400 V forsyning.

Prisene inkluderer forbruksavgift på 20,16 øre/kWh, avgift til energifondet på 1,25 øre/kWh og merverdiavgift med 25%.

TariffFastbeløp (kr/år)Energi (øre/kwh)
NH0 Inntil 25 (16) A3 400 73,09
NH1 Inntil 63 (40) A  (den vanligste tariffen) 4 79044,99
NH2 Inntil 125 (80) A8 42544,99
Vinter
oktober – mars
Sommer
april – september
NH1VS Inntil 63 (40) A 4 79047,6144,56
NH2VS Inntil 125 (80) A8 42547,61 44,56
Strørrelsen på inntakssikringene dine bestemmer hvilken tariff du skal ha. 
Tall i () gjelder anlegg med 400 Volt forsyning.
Privatkunder kan velge en tariff med ulik pris i vinter- og sommersesongen, dersom det er ønskelig:


Andre priser og gebyrer

Gebyrer
• Stenging: kr 750,-
• Gjeninnkobling etter stenging: kr 750,-
• Kopi av tidligere utstedt faktura: kr 50,-

Byggeskap
• Oppsetting og nedtaking: kr 2 500,-
• Leie av skap per mnd.: kr 360,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd
Blir strømmen borte mer enn 12 timer kan du be om kompensasjon:
• fra 12 til 24 timer: kr 600,-
• fra 24 til 48 timer: kr 1 400,-
• fra 48 til 72 timer: kr 2 700,-
• over 72 timer: tillegg på 1 300 kroner for hver påbegynte 24-timers periode

Betingelser og avtaler
Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

Fleksibelt forbruk

Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebærer at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Fleksibelt forbruk erstatter tidligere kjelekrafttariffer. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

Utkobling innen:mars, april, mai juni, juli, august september, oktober, november desember, januar, februar 
 24 timer  85% 100%  85% ingen rabatt
 1,5 time* 85% 100% 85%  35%

– Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
– Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Plusskunder

Energiledd for innmating fra produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg): -4,38 øre/kWh

Anleggsbidrag:Be om tilbud.
  
Stenging kr. 750,-
Gjeninnkobling etter stegning kr. 750,-
*Anlegg som stenges og gjeninnkobles innenfor en periode på 12 mnd. belastes med nettleiens
fastbeløp for hele perioden, i tillegg til gebyr for stenging og gjeninnkobling.
 
Kopi av tidligere utstedt faktura kr. 50,-
Egenandel for kontroll av måler 
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.500,-

Endring i installasjon

Skal du installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss og få en vurdering før du kjøper og installerer slikt utstyr. I privatboliger er det særlig jordvarmepumper som kan påvirke spenningskvaliteten.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Du vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.