Ikke slå av hovedsikringen på hytta

Skrur du ut hovedsikringen på hytta, kan det bli problemer, forteller Ingvar Brohaug i Klive AS. – Skrur du ut hovedsikringen mister nemlig den automatiske strømmåleren (AMS), som de aller fleste nå har fått montert, kontakten med omverdenen. Da blir forbruket stipulert, og vi får melding om feil.

Vil stipulere forbruk

Skrur du av hovedsikringen så stopper strømmåleren å virke og vi mister kontakt med den.

– Vi vil da stipulere et forbruk. Du vil dermed motta faktura for det stipulerte forbruket for både strøm og nettleie. Dette vil bli korrigert når vi får kontakt med måleren igjen, sier Brohaug.

– Det som skjer når du skrur av hovedsikringen på hytta er at vi får beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Og når vi ikke vet at det er du som er årsaken bak strømbruddet, vil vi sette i gang med å finne årsaken, noe som kan føre til unødvendige ekstrakostnader, sier han.

Dette gjør du

Hvis du ønsker å stenge forbruket på anlegget så kan du gjøre det på 2 måter: 

  • Slå av alle kurssikringer, eller koble fra alle elektriske apparater. 
  • Koble ut bryter i måler ved å holde inne knappen (1) i ca 5 sekunder til det kommer lys i rød diode i vinduet (2). Slipp knappen og det vil komme et klikk i måler etter 5-10 sek. Innkobling gjøres på samme måte, men vent ca 30 sek før nytt forsøk.


Slik sjekker du forbruket

Hvis du ønsker å se forbruket akkurat nå (da ser du om det er noe som bruker strøm), så kan du gjøre det ved å holde inne den grønne knappen til høyre for displayet i ca 6 sek til målerstanden endres til desimaler. Trykk deretter 9 ganger på samme knapp, og det står «kW» ned til høyre i displayet og de store tallene viser da forbruket akkurat nå (effekt i kW). Etter 10-20 sek går displayet tilbake til normal visning.