Strømbruddskart

Kartet viser pågående strømstans i vårt nett. Det kan være planlagte strømstans som er meldt, eller feil som har oppstått.