Klive endrer nettleien

Fra og med 1.januar 2022 innføres ny prismodell for nettleie. Formålet med endringen er å inspirere til smart forbruk og ikke bruke mye strøm samtidig. Fordelt strømbruk ut over døgnet gir lavere nettleie og god samfunnsøkonomi da behovene for utbygging og forsterkning av nett blir mindre.

Fra og med 1.januar 2022 innføres ny prismodell for nettleie til alle strømkunder med et energiforbruk på under 100.000kWh. Denne endringen er bestemt av myndighetene. Formålet er å jevne ut den enkelte nettkunde sitt forbruk slik at effekttoppene blir lavere, og dagens nett utnyttes bedre. Den nye ordningen skal gi incentiver til å bruke strøm smartere, noe som vil gi lavere nettleie og god samfunnsøkonomi da behovene for utbygging og forsterkning av nett blir mindre. Et smart forbruk er å ikke bruke mye strøm samtidig, men jevne ut forbruket over døgnet.

Per i dag er nettleien delt inn i et fastledd og et energiledd. Fastleddet har vært likt hver måned etter størrelsen på inntakssikringen mens energileddet varierer etter hvor mye strøm du bruker. Nå vil fastleddet endres til et kapasitetsledd, og vil avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet. Kapasitetsleddet vil deles inn i ulike trinn av en prisstige som avhenger av hvor mye kapasitet/effekt du benyttet den timen i måneden du brukte mest strøm. Dette vil vi kalle månedsmaks.

Enkelt forklart vil du betale mindre i nettleie når du har et jevnt forbruk, og en høyere nettleie når du bruker mye strøm i løpet av noen få timer.

Den nye nettleie strukturen fører ikke til at vi samlet sett skal betale mer i nettleie, men den skal gjøre at de som jevner ut forbruket skal betale mindre, og de som tar stor kapasitet betale mer. Helt eksakt hvordan trinnene og prisene i prisstigen vil bli hos oss i Klive vet vi ikke enda, da dette vedtas først i desember.

Ønsker du å lese mer se: https://www.energinorge.no/nynettleie