Er du klar for vinteren?

Vinteren kommer, har du alt klart? Kaldere dager gir høyere strømforbruk, og da må alle enheter i strømnettet ditt tåle belastningen. Gamle inntakssikringer (hovedsikringer) som sitter i sikringsskapet, på loftet eller i kjelleren kan utgjøre en stor risiko for brann.

Elektriske anlegg ble dimensjonert for forbruket som var den gangen det ble bygget. I dag kan forbruket være et helt annet, som oftest mye større. Det kan føre til at det utvikles varme i sikringene, varme som kan føre til brann.

Ikke alle med et eldre elektrisk anlegg vet om de har inntaksikringer på loftet eller i kjelleren. Inntaksikringer er der strømtilførselen kommer inn på huset, og all den strømmen du bruker skal igjennom disse.

Et eldre elektrisk anlegg er sjelden tilpasset dagens strømforbruk, økt forbruk øker risikoen for varmgang og feil.  

Gamle sikringer utgjør en fare

Gamle inntaksikringer (hovedsikringer) på loftet eller i kjelleren er sentrale deler i den elektriske installasjonen. Her passerer det store strømmer, og sikringene er svært utsatt for varmgang. Tilløp til varmgang kan avdekkes ved faglig kontroll.

Eldre inntaksikringer som disse, bør skiftes. Ved økt vinterforbruk kan de gå varme, og føre til branntilløp.

Hva bør du gjøre

Vi anbefaler at du tar en sjekk av inntakssikringene (hovedsikringene). Sjekk at de er godt tiltrukket og at det ikke er misfarging på ledere eller lukter brent.

Er du i tvil, kontakt en elektriker som kan hjelpe deg. En oppgradering av inntaket med plassering av en moderne hovedsikring i sikringsskapet vil øke sikkerheten betraktelig. 

Vi går nå inn i en periode med økt strømforbruk, det kan være med på å øke faren hvis det er et svakt koblingspunkt i installasjonen i huset ditt.